قارچ طلوع طلايي اولين مركز خدمات آموزشي - مشاوره اي كشت قارچها و مبتكر ايجاد سيستم توليد متمركز قارچ در كشور ايران مي باشد كه از سال 1374 فعاليت خود را در اين زمينه آغاز نموده و به استناد نامه شماره 3/75/100 - ف تاريخ 19/10/1379 توسط رياست محترم سازمان كشاورزي استان مازندران به مدير كل محترم گل وگياهان زينتي - دارويي و قارچهاي خوراكي معرفي و مورد تاييدقرار گرفته است. قارچ طلايي داراي پروانه تاسيس به شماره 13/10001 -5  از سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي است  

ثبت نام از طريق اينترنتصفحه اصلیخدمات شركت قارچ طلايینمايندگی هاتهيه بذر قارچكشت قارچ دكمه ایكشت قارچ صدفيشرایط خرید محصولاتصنعت و صادراتدستور طبخ قارچانجمن قارچ طلايیآموزش تخصصی ویژه تولیدكنندگانارتباط با ما

 
 
 

 

 

  

 

     اهداف طرح و سيستم مديريت در قارچ طلوع طلايي

قارچ طلوع طلايي اولين مرکز خدمات آموزشي – مشاوره اي کشت قارچها و مبتکر ايجاد سيستم توليد متمرکز قارچ در کشور ايران مي باشد که از سال 1376 فعاليت خود را در اين زمينه آغاز نموده و به استناد نامه شماره 3/75/100- ف مورخ 19/10/1379 توسط رياست محترم سازمان کشاورزي استان مازندران به مدير کل محترم گل و گياهان زينتي – دارويي و قارچهاي خوراکي معرفي و مورد تائيد قرار گرفته است . قارچ طلوع طلايي داراي پروانه تاسيس به شماره 5741/13-5 از سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي است .

     اين مركز متشكل از توليد کنندگان با سابقه و تحصيل کرده دانشگاهي با گرايشهاي مختلف بوده و تا کنون به کليه تعهدات خود نسبت به افراد تحت پوشش عمل نموده است . هم اکنون مديريت توليد و نظارت بر بازار طرح ابداعي و ارائه شده از سوي مركز توليدي-  تحقيقي قارچ طلوع طلايي واحد نمونه سال 1378 با توجه به اهداف زير در حال اجرا مي باشد :

1- بالا بردن هر چه بيشتر سطح توليدات قارچ با علم بر فقدان سرمايه گذاري موثر و مديران توليد کار آمد و حل اين مشكل با استفاده از امکانات فيزيكي رها شده و آموزش فن آوري و دانش روز.

2- معرفي قارچ به عنوان يک ماده غذايي مفيد و توزيع هرچه بيشتر آن در جهت گسترش فرهنگ صحيح مصرف و در نتيجه حمايت از توليدات اين بخش از کشاورزي پايدار .

3-ايجاد يک شبکه وسيع توليد و توزيع شبيه به يک تعاوني با تلاش در زمينه هاي فوق که نهايتا اشتغال و سود آوري کافي به همراه خواهد داشت .

     کشت و پرورش قارچهاي خوراکي تفريحي سحر آميز – يک نوع کار جنبي و يا يک کار تجاري سود آور است که در صورت داشتن اطلاعات کافي با هر میزان سرمايه و در هر مکان حتي آپارتمانها (به صورت تفريحي ) بسادگي قابل اجرا مي باشد . امروزه گونه هاي مختلفي از قارچهاي خوراکي توليد و توزيع مي شوند و سرانه مصرف اين ماده غذايي در هلند 3 کيلوگرم در سال است . مواد پايه براي توليد قارچ صدفي کاه و بذر قارچ و براي توليد قارچ دكمه اي كمپوست مي باشد . بذر مرغوبترين گونه هاي قارچ صدفي و كمپوست قارچ دكمه اي در توليدي قارچ طلوع طلايي توليد مي شود. خريد محصولات کليه توليد کنندگان تحت پوشش انجمن توليدي طلوع طلايي تضمين مي گردد .

 به استناد آمار توليد سالانه کشور و روند توسعه اين صنعت همچنين نياز روزافزون اين محصول و فاصله سرانه اين مصرف تا ميانگين سرانه مصرف جهاني افزايش هرچه بيشتر توليدات هيچ خطري براي بازار محصولات سايرين نداشته و از اهداف اصلي اين موسسه مي باشد . طلوع طلايي همواره با نظارت مستقيم و مستمر بر ميزان عرضه و تقاضا از توليد کنندگان تحت پوشش خود حمايت خواهد کرد. اين آموزشگاه رتبه اول سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان تهران مي باشد.

     آموزشگاه قارچ طلوع طلایی       

 

 
 
     
 
     
 

  سايتهاي مرتبط - بازي با قارچ - آلبوم تصاوير قارچ

 

 

.::  Farsi - English -  Arabic  ::.

 
 

All right reserved . for any query send mail to admin

web design by : Persian  Ltd. Corporation . copyright © 2004